[Video] Hướng Dẫn Tự Làm Bút Quay MOD Đơn Giản Mà Đẹp Với Các Nguyên Liệu Cơ Bản►Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm 1 cây mod đẹp mà đơn giản, các nguyên liệu tương đối khó tìm vì hầu hết đều lấy từ nước ngoài hoặc đặt từ các shop bút quay trong nước.
►Nguyên liệu cần có: thân spt, Sailor hồng, xanh, ring hoop, cap CT hồng xanh, 2 tip Dr

►Hướng Dẫn làm Fiber MOD Ver1:

►Hướng Dẫn làm Fiber MOD Ver 2:
►Hướng dẫn làm Fiber Mod V3:

►Music:
Electro-Light – Symbolism [NCS Release]:

Hướng Dẫn Tự Làm Bút Quay MOD Đơn Giản Mà Đẹp Với Các Nguyên Liệu Cơ Bản
#bútquay #drkt
[Video] Hướng Dẫn Tự Làm Bút Quay MOD Đơn Giản Mà Đẹp Với Các Nguyên Liệu Cơ Bản

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

24 thoughts on “[Video] Hướng Dẫn Tự Làm Bút Quay MOD Đơn Giản Mà Đẹp Với Các Nguyên Liệu Cơ Bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *