Tải về mẫu biên bản cuộc họp công đoàn – Văn bản ghi chép nội dung họp công đoàn

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp về công đoàn. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin về thành phần tham dự cuộc họp, nội dung của cuộc họp, thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản cuộc họp công đoàn tại đây.

Tải mẫu biên bản cuộc họp công đoàn link Google Drive

BẤM TẢI TẠI ĐÂY

Bạn có thể tải mẫu biên bản cuộc họp công đoàn bằng rất nhiều nguồn khác nhau. Những dưới đây là Link Download mẫu biên bản cuộc họp công đoàn phiên bản ổn định nhất hiện nay

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn là một tài liệu quan trọng không thể thiếu tại các cuộc họp bất kỳ dù là tại doanh nghiệp, công ty hay là cơ quan nhà nước, các nhà trường. Mẫu được lập ra ghi lại diễn biến của cuộc họp, từ đó lưu trữ lại làm cơ sở để thực hiện các công việc trong đơn vị mình. Dưới đây là các mẫu Biên bản họp công đoàn sử dụng phổ biến hiện nay cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Các bạn có thể tải về để sử dụng cho cơ quan, đơn vị của mình.

1. Biên bản họp công đoàn là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của công đoàn, nơi tập hợp đông đảo đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công đoàn có thể nằm trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

Trong tổ chức công đoàn cơ sở thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở là tổ chức cao nhất, đại diện cho tiếng nói của người lao động. Đây chính là cơ quan lãnh đạo được đại hội công đoàn cấp cơ sở bầu ra.

Biên bản họp BCH công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập ra khi họp BCH công đoàn cơ sở. Biên bản ghi lại toàn bộ nội dung của cuộc họp cũng như những ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên tham gia nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

2. Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn 2024

Dưới đây là một mẫu biên bản cuộc họp công đoàn thực tế có ví dụ chi tiết về các hoạt động cần làm trong tháng. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP CÔNG ĐOÀN

Thời gian: …giờ ngày ….

Địa diểm: Văn phòng trường……………

Thành phần: Toàn thể công đoàn viên của trường.

Vắng mặt: Không

Chủ tọa: …………….

Thư kí: ………………

Nội dung:

Đánh giá hoạt động tháng 5, triển khai hoạt động của công đoàn trong hè (tháng 6, 7, 8)

I. Đánh giá hoạt động tháng 5:

– Mỗi CBGV thực hiện đúng quy chế CM; chú trọng khâu chấm chữa cho HS.

– Tất cả các GV thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. Tuyệt đối không để HS ngồi nhầm lớp.

– Mỗi CBGV chấp hành đúng nền nếp kỷ cương, chuyên môn, kỷ luật lao động, soạn giảng, chấm chữa nghiêm túc đúng quy chế.

– Công đoàn luôn đoàn kết nhất trí trong công đoàn, tạo sức mạnh trong các phong trào nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Là tháng cuối năm nhưng Gv trong công đoàn vẫn duy trì tốt công tác phụ đạo học sinh yếu .

– Tham gia thi hồ sơ GV học kỳ 2 đầy đủ, có chất lượng.

– Hoàn thành chất lượng cuối năm học, đạt kết quả tốt.

– Hoàn thành các báo cáo cuối năm học.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ và các cuộc vận động trong Nhà trường.

– Tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa. Thực hiện tốt các quy ước, quy định của đơn vị văn hóa cơ sở.

II.Kế hoạch tháng 6, 7, 8

Chủ đề: Nghỉ hè vui khoẻ, có ích.

1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo , lao động trong nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

– Nghỉ hè vui, khoẻ tạo cuộc sống ổn định.

– Tham quan, tắm biển vào 5/6.

– Phát quà cho con Gv nhân ngày 1/6.

2. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD..

– Chấp hành các chính sách của Đảng, Nhà nước .

– Mỗi CBGV cố gắng tự học vi tính để ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lí giáo dục

– Các đ/c đang theo học các lớp đại học từ xa cố gắng học tập tốt để đạt thành tích cao.

-Mỗi CBGV tận dụng thời gian nghỉ hè đọc thêm nhiều sách báo để nắm bắt thông tin và nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.

3. Vận động, tổ chức nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính của trị ngành.

– Mỗi CBGV thực hiện tốt công tác trực hè, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6; dạy hè cho học sinh lớp1.

– Mỗi CBGV thực hiện tốt các cuộc vận động làm công tác từ thiện, đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa.

– Mỗi CBGV thực hiện tốt việc xây dựng MTHT thân thiện, tổng vệ sinh trường học.

– Mỗi CBGV trong thời gian nghỉ hè tích cực tham gia các hoạt động phong trào do địa phương nơi cư trú tổ chức.

4. Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp.

– Quyết toán thu chi quý 2 và quỹ tham quan.

– Lấy ý kiến trong Công đoàn về việc kết nạp Đảng chính thức của công đoàn viên (đ/c ….). Đồng ý: 100 %.

– Phối hợp chặt chẽ với chi bộ để bàn bạc thống nhất, đảm bảo tính dân chủ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Thư kí  Chủ toạ

3. Biên bản cuộc họp công đoàn cơ sở

Một mẫu biên bản cuộc họp công đoàn cơ sở tiêu chuẩn cần nêu được các thông tin cần thiết về buổi họp công đoàn, các nội dung cần thông qua, báo cáo của các đồng chí và kết quả biểu quyết. Mời các bạn tham khảo qua ví dụ về biên bản cuộc họp công đoàn cơ sở dưới đây.

CÔNG ĐOÀN……………………….

Số:………/BB-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ……., tháng……, năm……….

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian bắt đầu: …………………………………………….

– Địa điểm: …………………………………………………………

– Thành phần tham dự: ………………………………………….

Số lượng ……. người/ Tổng số …… người

Vắng: số lượng ……. người.

Tên người vắng ……………………………… lý do ………………………………

– Chủ trì: …………………………………………………………………………………..

– Thư ký (người ghi biên bản): ……………………………………………………..

II. Nội dung cuộc họp công đoàn cơ sở (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các thành phần sau):

1. Sinh hoạt văn bản

– Đồng chí Nguyễn Văn A sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)…

2. Sơ kết tháng qua và phương hướng của tháng tiếp theo

– Đồng chí Trần Thị B thông qua báo cáo tháng…., chương trình hoạt động tháng… (đính kèm).

3. Thảo luận

3.1. Đồng chí Lê Văn C gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau (ghi tóm tắt)

3.2. Đồng chí Nguyễn Thị D phát biểu (ghi tóm tắt)

3.3. Đồng chí ………………………………..

4. Kết luận của người chủ trì

Đồng chí …………… kết luận về nội dung thảo luận (tóm tắt nội dung kết luận).

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đồng chí………………… thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)

Hội nghị biểu quyết nhất trí …../…… (tỉ lệ ….%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ….. giờ….., ngày ….. tháng…..năm……../.

Thư Ký

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

Chủ Trì

(Chữ ký của người chủ trì)

Họ và tên

4. Biên bản họp ban chấp hành công đoàn trường tiểu học

Dưới đây là một mẫu biên bản họp công đoàn trường học, trong mẫu đã nêu rất chi tiết các nội dung, kế hoạch cần thực hiện trong trường học những tháng tiếp theo. Mời các bạn tham khảo.

CÔNG ĐOÀN……………………….

Số:………/BB-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ……., tháng……, năm……….

BIÊN BAN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian: Tiến hành vào hồi …h ngày …./ …./ 2023.

II. Địa điểm: Phòng Hội đồng sư phạm nhà trường

III. Thành phần: BCH công đoàn cơ sở trường

– Chủ tọa: Đ/ C: ….. – CT công đoàn cơ sở trường.

– Thư ký : Đ/C ….. – Thư ký

Cùng các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn cơ sở trường TH ……. Có mặt: 05 ĐC, Vắng: Không;

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ …. – 20…

A. Những việc đã làm được.

I- Những việc Công Đoàn triển khai, tổ chức thực hiện trong Quý ….. – Năm 20… (Tháng 10-11-12/20…)

1. Công Đoàn đã chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, NLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

2. Công Đoàn đã tổ chức tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tuyên truyền cán bộ công nhân viên thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung đặc biệt là “Nâng cao đạo đức nhà giáo, nói không với bạo hành trong nhà trường”. Tuyên truyền, hưởng ứng và thực hiện Giải pháp đột phá “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, thân thiện; từng bước hiện đại” do nghành GD&ĐT phát động bằng việc trồng hoa tôn tạo khuôn viên trường học;

– Phối hợp Chuyên môn động viên Đoàn viên công đoàn tăng cường bám sát, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, duy trì sỹ số. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn học kỳ 1 năm học 20…-2023.

– Phối hợp Chuyên môn động viên kết hợp cùng các đoàn thể huy động nguồn lực trong quần chúng nhân dân nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học.

– Phối hợp Chuyên môn động viên kiểm tra việc thực hiện tốt quy chế chuyên môn, vào điểm và chấm chữa bài kịp thời, tăng cường sử dụng hiệu quả ĐDDH và ứng dụng CNTT trong dạy học. Tiến hành các hoạt động thanh tra của UBKT và BTT nhân dân.

– Phối hợp với Chuyên môn thực hiện có kết quả cuộc thi “ Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 20…-2023”.

– Phối hợp với Chuyên môn – Đoàn – Đội thực hiện kế hoạch GDNGLL tháng 10+11+12/20… đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

B. Tồn tại:

– Hoạt động TDTT của đội bóng chuyền còn chưa thường xuyên. Hoạt động luyện tập văn nghệ còn hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid – 2019. Chưa tổ chức khám sức khoẻ định kì cho CBGVCNV.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ I – NĂM 2023 (Tháng 01- 02 – 03/2023)

I- Nhiệm vụ trọng tâm Công Đoàn triển khai, tổ chức thực hiện trong quý I – Năm 2023.

– Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, NGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

– Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, tọa đàm và mít tinh chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ( Xin ý kiến tham mưu chỉ đạo với ban chấp hành chi bộ là tổ chức gặp mặt râu-rể của đơn vị trường )

+ Về thời gian tổ chức đúng 14 giờ chiều ngày 08- 03 – 2023.

+ Địa điểm : Phòng HĐSP nhà trường.

– Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 03/02/2023; ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/2023.

– Duy trì việc tập luyện TDTT môn bóng chuyền hơi; tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi với các đội bóng chuyền Nam-Nữ của đơn vị bạn.

– Kịp thời thăm hỏi công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và kịp thời giải quyết những vướng mắc, khiếu nại(nếu có). Sinh hoạt Công đoàn thường kỳ.

– Nghỉ Tết và vui đón tết xuân …… – 20… an toàn, tiết kiệm. Ổn định tình hình học tập, nề nếp của học sinh, sau khi nghỉ tết Nguyên đán. Cùng với chuyên môn, BGH nhà trường phân công trực tết hợp lý.

– Tham gia thực hiện tốt công tác “Trồng cây đầu xuân” theo kế hoạch của UBND xã.

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ….. giờ….., ngày ….. tháng…..năm……../.

Thư Ký

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

Chủ Trì

(Chữ ký của người chủ trì)

Họ và tên

5. Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản cuộc họp công đoàn như sau:

CÔNG ĐOÀN ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: …../BB-CĐCS …………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian bắt đầu: ……………………………………….

– Địa điểm: ……………………………………………………

– Thành phần tham dự: …………………………………..

Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

Vắng: số lượng ……….. người.

Tên người vắng ………………… lí do ……………………

– Chủ trì: …………………………………………………………

– Thư ký (người ghi biên bản): ………………………….

II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

1. Sinh hoạt văn bản

Đ/c …………………………………………….sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản) …………..

2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c………………………… thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) …………………

3. Thảo luận

3.1. Đ/c………………………………………….. gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)

………………………………………………………………

3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)

……………………………………………………………….

3.3. Đ/c ……………………………………………………

4. Kết luận của người chủ trì

Đ/c ……………………… Kết luận về nội dung thảo luận: (Tóm tắt nội dung kết luận)……………

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c……………………………………………….. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)

Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

Thư ký
(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên
Chủ trì
(Chữ ký)
Họ và tên

6. Các viết biên bản cuộc họp công đoàn

Để đảm bảo tính pháp lý như mọi biên bản khác, biên bản họp BCH công đoàn cơ sở cần có đầy đủ chữ ký của chủ tọa và thư ký. Biên bản cũng cần phải được lưu lại trong hồ sơ công đoàn cơ sở.

Nội dung cụ thể của biên bản họp BCH công đoàn cơ sở cần đảm bảo

Phần mở đầu

– Ghi đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm ngày tháng lập biên bản.

– Tên công đoàn cấp trên trực tiếp và tên công đoàn cơ sở, số biên bản họp BCH công đoàn cơ sở.

– Tên biên bản họp BCH công đoàn cơ sở (lần 1, tháng mấy…)

Mẫu biên bản họp BCH Công đoàn cơ sở mới nhất

Phần nội dung chính

– Đề cập đủ và rõ ràng về thời gian bắt đầu cuộc họp, địa điểm họp.

– Điểm danh thành phần tham dự cuộc họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ghi rõ: tổng số, số lượng có mặt, số người vắng mặt thì ghi rõ tên và lý do.

– Tên Chủ tọa cuộc họp (thường là Chủ tịch công đoàn) và thư ký (thường do chủ tọa cuộc họp chỉ định nhưng phải nằm trong Ban chấp hành công đoàn cơ sở).

– Nội dung cuộc họp nên ghi cụ thể và theo trình tự, có thể kể ra như

  • Sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành.
  • Sơ kết tháng, quý.
  • Đưa ra chương trình hoạt động tháng, quý tới.
  • Các ý kiến thảo luận, đóng góp (Thư ký cuộc họp ghi tóm tắt nội dung mỗi ý kiến).
  • Chủ tọa cuộc họp tiếp thu, ghi nhận, giải trình các ý kiến và kết luận.
  • Thông qua dự thảo Nghị quyết (nếu là hội nghị), ghi rõ số lượng và tỉ lệ biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc đoàn viên không có ý kiến.

Phần cuối

– Thư ký ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp và ký tên vào biên bản

– Chủ tọa cuộc họp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Trên đây là các Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.