[Video] Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 📄 Bài 5: Thực hành tổng hợp 📄 Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
📄 Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản
📄 Bài 5: Thực hành tổng hợp
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Ôn lại toàn bộ các thao tác đã học khi soạn thảo văn bản trên phần mềm Microsoft Office Word 365.
☑ Tìm hiểu một số chức năng khác khi soạn thảo văn bản như: cách đánh máy phân số, cách chèn các kí tự đặc biệt.
⏩ Facebook:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033
[Video] Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 📄 Bài 5: Thực hành tổng hợp 📄 Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

3 thoughts on “[Video] Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 📄 Bài 5: Thực hành tổng hợp 📄 Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *