[Video] TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 19 – HAI BÀ TRƯNG | LET'S GOTIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 19 – HAI BÀ TRƯNG | LET’S GO
Tập đọc: BỘ ĐỘI VỀ LÀNG.
Tập đọc: BÁO CÁO THI ĐUA.
Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 là sách giáo khoa mới nhất do Bộ giáo dục và đào tạo soạn thảo và được quy định sử dụng trong tất cả các khối tiểu học lớp 3 trong cả nước. Sách này được kênh “Let’s go” biên tập thành video, thu âm các bài đọc, bài kể chuyện, kèm phụ đề… giúp các em có thể tự ôn tập, tự chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
See all my videos:

[Video] TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 19 – HAI BÀ TRƯNG | LET'S GO

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

17 thoughts on “[Video] TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 19 – HAI BÀ TRƯNG | LET'S GO

  1. Ngô quôc huy ngô says:

    😘🍫🍨🍬🍧🍖🍳🥘🍲🥣🥗🍿🍚🍙🍘🍱🍕🌭🥪🌮🌯🥙🍜🍛🍥🍤🍣🍢🍠🍝🍦🥟🍡🍭🍪🍩🎂🍰🧁🥧🍫🍮🍯🍹🥤🥓🍔🍟🥓🥩🍗🧀🌰🍞🥐🥖🥨🥞🥯🍑🍒🍓🍌🍋🍊🍉🍈🍇🍍🥭🍎🍏🍐🍒🍓🌽🍞🌶🥒🍔

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *