26 thoughts on “[Video] Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 lesson 2

  1. Huyền v Nhi m says:

    Cô dạy hay quá em đăng kí cho cô rồi . Cô cho em hỏi là cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? em rất muốn làm fan của cô . Mong cô chả lời câu hỏi của em. I Love you cô nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *