… “Ứng dụng CNTT Cơ bản” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo thay cho Chứng chỉ A/B/C theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo Dục và …

Từ khóa: chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do bộ thông tin và truyền thông, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do bộ thông tin và truyền thông, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do bộ thông tin và truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *