Công nghệ sinh học là ngành nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống phối hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo ra sản phẩn và sản xuất ở quy mô công …

Từ khóa: công nghệ sinh học, công nghệ sinh học, công nghệ sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *