Hôm nay có việc cần nên làm tiện share cho bác nào cần, nhất là những bác hay dùng acc share bị limit session 😀 mà xóa tay thì chắc mất cả tiếng nếu session …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *