Trong nhà trường, bên cạnh tác dụng dạy học và giáo dục học viên thì tác dụng tư vấn tâm lí là một tác dụng cơ bản, không thể thiếu của người giáo viên.

Từ khóa: giá trị của việc giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học viên tiểu học, giá trị của việc giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học viên tiểu học, giá trị của việc giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học viên tiểu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *