Để giúp cho sinh viên rất có thể nắm vững hơn về những ngành/chuyên ngành của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM), …

Từ khóa: khoa học máy tính, khoa học máy tính, khoa học máy tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *