Mỗi giai đoạn trong chu kì phát triển ngành rất có thể tạo ra những thời cơ và thử thách không giống nhau, do đó tác động không giống nhau đến chiến lược của doanh nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo lợi thế cạnh tranh gắn liền với sự phát triển của ngành, doanh nghiệp cần phải liên tục kiểm tra và đánh giá lại những chiến lược cấp Sale của tớ sao cho tương thích với từng giai đoạn phát triển ngành. những giai đoạn phát triển của ngành được minh họa trong video này

Từ khóa: chiến lược toàn cầu, chiến lược toàn cầu, chiến lược toàn cầu

39 thoughts on “Video Chiến lược Sale theo giai đoạn phát triển ngành – chiến lược toàn cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *