Xôi bắp, bắp hầm dừa của mẹ mình từng một thời quang gánh nuôi con [ASMR] Corn sticky rice aka Xoi Bap, famous traditional street food of Vietnam[cooking …

Từ khóa: cách nấu xôi bắp, cách nấu xôi bắp, cách nấu xôi bắp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *