Đây là cách đổi mật khẩu tài khoản zing trắng mà không phải điền thông tin, sau khi đổi xong ních vẫn trắng thông tin như bình thường. ***Lưu ý: Cách này chỉ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *