[Video] BỘ LUẬT LAO ĐỘNG,CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ,HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014BLĐTBXH ngày 08-01-2014 của Bo Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16-12-2013 của Bo Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Luật việc làm số 38/2013/QH13;…
Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước về lao động, việc làm; quyền và trách nhiệm của công đoàn; các chính sách về thai sản, tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm…; Nhà xuất bản Lao động — Xã hội xin giới thiệu cuốn sách:

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG- CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ, HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (THEO LUẬT VIỆC LÀM) NĂM 2014”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. tìm hiểu các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động (theo luật việc làm 2015);
Phần thứ hai. Bộ luật lao động 2014 và hướng dẫn chi tiết, thực hiện hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong lao động;
Phần thứ ba. Hướng dẫn mới về việc làm, cấp giấy phép, quản lý, cho thuê và sử dụng lao động;
Phần thứ tư. Công tác huấn luyện và thực hiện an toàn, vệ sinh trong lao động;
Phần thứ năm. Những quy định mới nhất về quyền và trách nhiệm của cán bộ công đoàn;
Phần thứ sáu. Chính sách tiền lương, chế độ nâng bậc lương dành cho người người lao động;
Phần thứ bảy. Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công, xã hội năm 2014 và chế độ trợ cấp, phụ cấp, bồi dưỡng, dành cho người lao động;

Liên hệ : 0935 983 988
[Video] BỘ LUẬT LAO ĐỘNG,CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ,HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *