[Video] Bài giảng Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị dịnh 123/2015/NĐ-CPSlide bài giảng giới thiệu những điểm mới của Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP.
Liên hệ: kesitinh355@gmail.com để tải slide bài giảng.
Xem điểm mới Thông tư 04/2020/TT-BTP tại đây:
[Video] Bài giảng Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị dịnh 123/2015/NĐ-CP

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

2 thoughts on “[Video] Bài giảng Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị dịnh 123/2015/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *