[Video] 📧 Hướng dẫn đăng ký tài khoản thư điện tử Yahoo Mail mới nhất 📧 Bài 3 📧 Chủ đề 1 📧 Tin Học Lớp 5📧 Cách đăng ký tài khoản thư điện tử Yahoo Mail mới nhất
🖥️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
🖥️ Chủ đề 1: Khám phá máy tính
📧 Bài 3: Thư điện tử (Email)
⏩ Facebook:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033
[Video] 📧 Hướng dẫn đăng ký tài khoản thư điện tử Yahoo Mail mới nhất 📧 Bài 3 📧 Chủ đề 1 📧 Tin Học Lớp 5

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

4 thoughts on “[Video] 📧 Hướng dẫn đăng ký tài khoản thư điện tử Yahoo Mail mới nhất 📧 Bài 3 📧 Chủ đề 1 📧 Tin Học Lớp 5

  1. Thưởng Hoàng says:

    Ad làm video cài đặt,mở,đăng nhập,đăng xuất ……zoom đi ạ.nghỉ dịch cô bảo lập zoom để học trực tuyến mà mày mò mãi mà máy e bị sao mà chịu lập zoom rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *