Top 5 video hướng dẫn bắt pokemon huyền thoại trong pokemon ruby – Hướng dẫn bắt bộ ba Regis trong Pokemon Ruby (Registeel, Regice và Regirock) Phần 1

Điều kiện: 2 pokemon Wailord và pokemon Relicath đặt Relicath ở đầu và Wailord ở cuối, một pokemon có chiêu Dig.
Làm theo đúng các bước trong video.
Mở cửa hang Registeel: đứng trước cửa đọc chữ sau đó bước xuống 4 ô dùng fly.
Mở cửa hang Regirock: đọc chữ và buông tay ra không chạm vào cái gì nữa để yên trong 2 phút.
Mở cửa hang Regice: đọc chữ bước xuống 2 ô qua phải 2 ô sau đó dùng strength.

Từ khóa: hướng dẫn bắt pokemon huyền thoại trong pokemon ruby – Hướng dẫn bắt bộ ba Regis trong Pokemon Ruby (Registeel, Regice và Regirock) Phần 1, hướng dẫn bắt pokemon huyền thoại trong pokemon ruby – Hướng dẫn bắt bộ ba Regis trong Pokemon Ruby (Registeel, Regice và Regirock) Phần 1, hướng dẫn bắt pokemon huyền thoại trong pokemon ruby – Hướng dẫn bắt bộ ba Regis trong Pokemon Ruby (Registeel, Regice và Regirock) Phần 1

8 thoughts on “Top 5 video hướng dẫn bắt pokemon huyền thoại trong pokemon ruby – Hướng dẫn bắt bộ ba Regis trong Pokemon Ruby (Registeel, Regice và Regirock) Phần 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *