Cách để Nhận biết điều khoản và điều kiện sử dụng video được cấp phép mở Creative Commons trên Vimeo mới 2022

Vimeo [1]


là nơi bạn cũng hoàn toàn có thể tìm được cho mình những video được cấp phép mở theo giấy phép Creative Commons[2]


để sử dụng. Tuy nhiên, trước hết bạn nên tìm hiểu về những video được cấp phép Creative Commons trên Vimeo để nắm chắc về những gì bạn cũng hoàn toàn có thể và/hoặc không thể làm với video của người khác, nhờ đó, bạn cũng hoàn toàn có thể sẻ chia, tùy biến thích nghi và sử dụng lại chúng một cách hợp pháp.


Tải về bản PDF


Tải về bản PDF

Vimeo [1]


là nơi bạn cũng hoàn toàn có thể tìm được cho mình những video được cấp phép mở theo giấy phép Creative Commons[2]


để sử dụng. Tuy nhiên, trước hết bạn nên tìm hiểu về những video được cấp phép Creative Commons trên Vimeo để nắm chắc về những gì bạn cũng hoàn toàn có thể và/hoặc không thể làm với video của người khác, nhờ đó, bạn cũng hoàn toàn có thể sẻ chia, tùy biến thích nghi và sử dụng lại chúng một cách hợp pháp.

Phần 1 của 3:

Giới thiệu trang vimeo

 1. Tiêu đề ảnh 1 Vimeo CC 0.png


  1
  tìm tới trang chủ Vimeo. Để đến được trang chủ của Vimeo, hãy tới địa chỉ: https://vimeo.com/creativecommons.
 2. Tiêu đề ảnh 1 Vimeo CC 0 b new.png

  2
  Tìm đọc thông tin về hệ thống giấy phép của Creative Commons trên Vimeo. bạn cũng hoàn toàn có thể tìm đọc những thông tin về hệ thống giấy phép Creative Commons từ những vị trí tiếp về sau trên trang chủ của Vimeo:

  • Ở bên phải màn hình, ở phần nội dung, những bạn sẽ thấy dòng chữ màu xanh lá cây CREATIVE COMMONS. phía dưới nó nêu 4 yếu tố quan trọng trong hệ thống giấy phép Creative Commons. Ngoài 4 yếu tố đó ra, còn có nội dung về hiến tặng (video) vào phạm vi công cộng.
   Tiêu đề ảnh Vimeo CC About Creative Commons.png

   • Đây là nơi bạn cũng hoàn toàn có thể xem toàn bộ những video trên Vimeo có giấy phép Creative Commons. những giấy phép Creative Commons khuyến khích những thành viên trao sự được cho phép về bản quyền đối với những video đó sao cho những người khác hoàn toàn có thể sao chép, phân phối, sửa đổi, pha trộn, và xây dựng dựa vào chúng, trong những lúc vẫn thừa nhận ghi công cho người sáng tạo video gốc lúc đầu. Hãy tìm hiểu thêm về Creative Commons[3]
  • Ở phần chính của màn hình, 6 giấy phép tiêu chuẩn trong hệ thống Creative Commons lần lượt được giới thiệu. bạn cũng hoàn toàn có thể xem chi tiết nội dung của từng giấy phép đó bằng phương pháp nhấn vào những nơi có hình tượng thông tin được thể hiện bằng những chữ i nhỏ white color nằm trong vòng tròn màu đen nằm bên phải title của từng loại giấy phép tiêu chuẩn đó, để mở ra đoạn giải thích về từng giấy phép, nằm ngay phía dưới title của từng giấy phép đó.
   Tiêu đề ảnh Vimeo CC View Legal License Content.png

   • Khi đoạn giải thích về từng giấy phép được mở ra như ví dụ trong hình minh họa, bạn không những hoàn toàn có thể đọc nội dung của từng giấy phép, mà còn hoàn toàn có thể xem được:
    • văn bản tóm lại của giấy phép đó, như ví dụ trong hình minh họa, bằng việc nhấn vào cụm từ View License Deed (Xem tóm lại giấy phép), và/hoặc
     Tiêu đề ảnh Vimeo CC View License Deed.png

    • văn bản toàn văn của giấy phép đó, như ví dụ trong hình minh họa, bằng việc nhấn vào cụm từ View Legal Code (Xem mã toàn văn giấy phép).
     Tiêu đề ảnh Vimeo CC View Legal Code.png

  Quảng cáo

Phần 2 của 3:

những yếu tố quan trọng trong hệ thống giấy phép Creative Commons

 1. 1
  Attribution – Ghi công (BY): được cho phép những người khác sao chép, phân phối, hiển thị, và trình diễn – biểu diễn tác phẩm có bản quyền của bạn – và những tác phẩm phái sinh dựa vào nó – nhưng chỉ nếu họ thừa nhận sự ghi công theo cách bạn yêu cầu.

  Tiêu đề ảnh BY 200.png

 2. 2
  Share Alike – sẻ chia giống như (SA): Bạn được cho phép những người khác phân phối những tác phẩm phái sinh chỉ theo giấy phép y hệt với giấy phép tác phẩm gốc của bạn.

  Tiêu đề ảnh SA 200.png

 3. 3
  Non-Commercial – Phi thương mại (NC): Bạn được cho phép những người khác sao chép, phân phối, hiển thị, và trình diễn – biểu diễn tác phẩm của bạn – và những tác phẩm phái sinh dựa vào nó – nhưng chỉ cho những mục đích phi thương mại.

  Tiêu đề ảnh NC 200.png

 4. 4
  No Derivative Works – không tồn tại những tác phẩm phái sinh (ND): Bạn được cho phép những người khác sao chép, phân phối, hiển thị, và trình diễn – biểu diễn chỉ những bản sao nguyên bản tác phẩm của bạn, không tồn tại tác phẩm phái sinh nào dựa vào nó được phép tồn tại.

  Tiêu đề ảnh ND 200.png

 5. 5
  Public Domain Dedication – Hiến tặng vào phạm vi công cộng: Người có liên quan tới tác phẩm với việc làm này đã hiến tặng tác phẩm cho phạm vi công cộng bằng việc từ bỏ toàn bộ những quyền của anh/chị ta đối với tác phẩm trên toàn cầu theo luật bản quyền, gồm có toàn bộ những quyền có liên quan và lân cận, thậm chí vì những mục đích thương mại, toàn bộ mọi người không cần yêu cầu sự được cho phép.

  Tiêu đề ảnh Public Domain 200.png

  Quảng cáo

Phần 3 của 3:

những giấy phép Creative Commons

 1. 1
  Giấy phép Ghi công – Attribution (CC BY). Giấy phép này được cho phép những người khác phân phối, pha trộn, tùy biến thích nghi, và xây dựng dựa vào tác phẩm của bạn, thậm chí thương mại hóa, miễn là họ thừa nhận ghi công bạn đối với sự sáng tạo gốc lúc đầu. Đây là giấy phép được chào dễ dãi nhất, về khía cạnh những gì những người khác hoàn toàn có thể làm với những tác phẩm của bạn được cấp phép theo giấy phép ghi công (Attribution).

  Tiêu đề ảnh CC BY 400.png

 2. 2
  Giấy phép Ghi công – sẻ chia giống như – Attribution Share Alike (CC BY-SA). Giấy phép này được cho phép những người khác phân phối, pha trộn, tùy biến thích nghi, và xây dựng dựa trên tác phẩm của bạn, thậm chí thương mại hóa, miễn là họ thừa nhận ghi công bạn đối với sự sáng tạo gốc lúc đầu và tác phẩm phái sinh của họ cũng phải được phân phối theo giấy phép y hệt với giấy phép của tác phẩm gốc lúc đầu của bạn.

  Tiêu đề ảnh CC BY SA 400.png

 3. 3
  Giấy phép Ghi công – không tồn tại những tác phẩm phái sinh – Attribution No Derivatives (CC BY-ND). Giấy phép này được cho phép những người khác phân phối lại, với cả mục đích thương mại và phi thương mại tác phẩm của bạn, miễn là nó được truyền đi mà không tồn tại bất kỳ sự thay đổi nào và thừa nhận ghi công bạn.

  Tiêu đề ảnh CC BY ND 400.png

 4. 4
  Giấy phép Ghi công – Phi thương mại – Attribution Non-Commercial (CC BY-NC). Giấy phép này được cho phép những người khác pha trộn, tùy biến thích nghi, và xây dựng dựa vào tác phẩm của bạn một cách phi thương mại, và dù những tác phẩm mới của họ cũng phải thừa nhận ghi công bạn và phân phối phi thương mại, thì họ không bị buộc phải cấp phép cho những tác phẩm phái sinh của họ theo những điều khoản y hệt.

  Tiêu đề ảnh CC BY NC 400.png

 5. 5
  Giấy phép Ghi công – Phi thương mại – sẻ chia giống như – Attribution Non-Commercial Share Alike (CC BY-NC-SA). Giấy phép này được cho phép những người khác pha trộn, tùy biến thích nghi, và xây dựng dựa vào tác phẩm của bạn một cách phi thương mại, miễn là họ thừa nhận ghi công bạn và cấp phép cho những sáng tạo mới của họ theo những điều khoản y hệt. Những người khác hoàn toàn có thể tải về và phân phối tác phẩm của bạn y như giấy phép CC BY-NC-ND, nhưng họ cũng hoàn toàn có thể dịch, pha trộn, và tạo ra những mẩu truyện mới dựa vào tác phẩm của bạn. toàn bộ tác phẩm mới dựa vào tác phẩm gốc của bạn phải mang giấy phép y hệt, vì thế bất kỳ tác phẩm phái sinh nào cũng sẽ là phi thương mại một cách tự nhiên.

  Tiêu đề ảnh CC BY NC SA 400.png

 6. 6
  Giấy phép Ghi công – Phi thương mại – không tồn tại những tác phẩm phái sinh – Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND). Giấy phép này là hạn chế nhất trong số 6 giấy phép tiêu chuẩn, được cho phép phân phối lại. Giấy phép này thường được gọi là giấy phép “quảng cáo tự do” vì nó được cho phép những người khác tải về những tác phẩm của bạn và sẻ chia chúng với những người khác, miễn là họ thừa nhận ghi công bạn và links ngược về bạn, nhưng họ không thể thay đổi chúng theo bất kỳ cách nào hoặc không thể sử dụng chúng cho những mục đích thương mại.

  Tiêu đề ảnh CC BY NC ND 400.png

 7. 7
  Hiến tặng vào phạm vi công cộng – Public Domain Dedication (CC0). Người có liên quan tới tác phẩm đã hiến tặng tác phẩm đó vào phạm vi công cộng bằng việc khước từ toàn bộ những quyền của anh/chị ta đối với tác phẩm trên toàn cầu theo luật bản quyền, gồm có toàn bộ những quyền có liên quan và liền kề, ở mức độ được luật được cho phép. bạn cũng hoàn toàn có thể sao chép, sửa đổi, phân phối và trình diễn – biểu diễn tác phẩm đó, thậm chí vì những mục đích thương mại, toàn bộ đều không cần yêu cầu sự được cho phép nào.

  Tiêu đề ảnh CC0 400.png

  Quảng cáo

khuyến nghị

 • Xem thêm: (1) những dạng cấp phép Creative Commons[4]

Bài viết cùng chủ đề

 • Tải về những đoạn phim từ YouTube
 • Tải về phụ đề của video trên YouTube
Có thể bạn quan tâm  Cách để Làm món salad trứng mới 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm:

nhà cái kubet ku casino
Mã giảm giá
SHOPEE 100K