2 ứng dụng đọc file PDF trên điện thoại Android, iOS phổ biến 2020