Metamask could not Fetch chain id. is your rpc url correct? 56 could not Fetch chain id. is your rpc url correct? lỗi không có báo giá trên Metamask

Thông số về mạng lưới Binance Smart Chain Network Name: BSC Mainnet New RPC URL: ChainID: 56 Symbol: BNB …

Bạn có gặp lỗi “Không có báo giá” trên MetaMask không?

Đây là thông báo lỗi đầy đủ, “Hãy thử điều chỉnh cài đặt số tiền hoặc mức trượt giá và thử lại”.

Thông báo lỗi ngăn bạn giao dịch cặp mã thông báo mà bạn đã chọn.

Do đó, bạn sẽ không thể rút ra các mã thông báo của mình.

Ví dụ: nếu bạn đang hoán đổi BNB lấy CAKE, bạn có thể nhận được lỗi “Không có báo giá”.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu “Không có dấu ngoặc kép” có nghĩa là gì trên MetaMask và cách khắc phục điều đó.

Không có báo giá nào trên MetaMask

“Không có báo giá nào” trên MetaMask có nghĩa là không có sự phù hợp với yêu cầu hoán đổi của bạn trên các sàn giao dịch mà MetaMask Swaps sử dụng.

Điều này là do không có đủ thanh khoản để giao dịch được thực hiện.

Khi thị trường có tính thanh khoản thấp, nó sẽ làm tăng tính biến động của nó.

Điều này gây ra giá của mã thông báo tăng đột biến.

Nếu mức trượt giá tối đa của bạn quá thấp, những thay đổi lớn về giá của mã thông báo sẽ ngăn việc hoán đổi được thực hiện.

Do đó, bạn sẽ gặp lỗi “Không có dấu ngoặc kép”.

Ngược lại, nếu có mức thanh khoản cao thì giá sẽ ít biến động hơn.

Điều này sẽ giúp việc hoán đổi được thực hiện dễ dàng hơn.

Để khắc phục “Không có báo giá” khả dụng trên MetaMask, bạn cần tăng mức trượt tối đa của mình theo từng bước.

Bắt đầu với mức trượt tối đa 3%, sau đó tăng nó lên 4% và 5% tương ứng.

Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn nhận được giá trị cao nhất cho các cặp mã thông báo mà bạn đang giao dịch.

Mức trượt giá tối đa có nghĩa là phần trăm biến động giá tối đa mà bạn có thể chấp nhận.

Nếu biến động giá cao hơn mức trượt tối đa của bạn, việc hoán đổi sẽ không thành công.

Do đó, việc tăng mức trượt giá tối đa của bạn sẽ tăng khả năng hoán đổi thành công.

Tuy nhiên, nếu mức trượt giá tối đa của bạn quá cao, bạn có thể nhận được nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng mã thông báo bạn mong đợi.

Điều đó nói rằng, tăng mức trượt tối đa của bạn theo gia số là cách tốt nhất về phía trước.

Phương pháp 1: Tăng mức trượt tối đa của bạn

Phương pháp đầu tiên để khắc phục lỗi “Không có sẵn báo giá” trên MetaMask là tăng mức trượt tối đa của bạn.

Đầu tiên, mở MetaMask, nhấn vào “Hoán đổi” và chọn các cặp mã thông báo mà bạn muốn giao dịch.

Trên trang hoán đổi, bạn sẽ thấy tùy chọn “Mức trượt giá tối đa”.

Nhấn vào “Mức trượt tối đa” và tăng lần lượt lên 4% và 5%.

Sau khi bạn đã tăng mức trượt tối đa của mình lên 4%, hãy thử hoán đổi các mã thông báo.

Tương tự, sau khi bạn đã tăng nó lên 5%, hãy thử hoán đổi các mã thông báo.

Đây là cách bạn có thể làm điều này:

1. Nhấn vào “Độ trượt tối đa”

Đầu tiên, mở MetaMask và đăng nhập vào ví của bạn.

Với mục đích của hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng ứng dụng di động MetaMask.

Khi bạn đã ở trên MetaMask, hãy nhấn vào “Hoán đổi”.

Sau khi bạn đã nhấn vào “Hoán đổi”, hãy chọn cặp mã thông báo mà bạn muốn giao dịch.

Trên trang hoán đổi, bạn sẽ thấy tùy chọn “Mức trượt giá tối đa”.

Nhấn vào “Độ trượt tối đa” để bắt đầu thay đổi mức trượt tối đa của bạn.

2. Tăng mức trượt tối đa của bạn

Sau khi nhấn vào “Độ trượt tối đa”, bạn sẽ có thể điều chỉnh độ trượt tối đa của mình.

Theo mặc định, mức trượt tối đa của bạn sẽ được đặt thành “3%”.

Tuy nhiên, “3%” là quá thấp để một số giao dịch hoán đổi có thể được thực hiện (trong các thị trường thanh khoản thấp).

Do đó, bạn cần phải tăng nó theo từng bước để hoán đổi thành công.

Trước hết, hãy tăng mức trượt tối đa của bạn lên “4%” và thử hoán đổi các mã thông báo.

Nếu bạn vẫn gặp lỗi “Không có sẵn báo giá”, tăng mức trượt tối đa của bạn lên “5%” và thử hoán đổi lại các mã thông báo.

Tăng mức trượt giá tối đa của bạn sẽ tăng khả năng hoán đổi thành công.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn gặp lỗi “Không có sẵn báo giá” ngay cả khi đã tăng mức trượt giá tối đa lên “5%”, bạn cần sử dụng một phương pháp khác để khắc phục.

Điêu nay bao gôm sử dụng một sàn giao dịch phi tập trung như PancakeSwap hoặc thử lại sau.

Phương pháp 2: Sử dụng sàn giao dịch phi tập trung

Phương pháp thứ hai là sử dụng một sàn giao dịch phi tập trung để hoán đổi mã thông báo của bạn thay vì MetaMask.

Hai trong số các sàn giao dịch phi tập trung phổ biến nhất là PancakeSwap và Uniswap.

Với mục đích của hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng PancakeSwap.

Đây là cách để sử dụng PancakeSwap để hoán đổi mã thông báo:

  1. Truy cập sàn giao dịch PancakeSwap: https://pancakeswap.finance/swap.
  2. Nhấn vào “Kết nối” và nhấn vào “MetaMask”.
  3. Chọn cặp mã thông báo mà bạn muốn giao dịch.
  4. Nhập số lượng mã thông báo bạn muốn hoán đổi.
  5. Chạm vào “Hoán đổi” sau đó là “Xác nhận Hoán đổi”.
  6. Xác nhận hoán đổi trên MetaMask.

Sau khi bạn xác nhận giao dịch hoán đổi, giao dịch sẽ được gửi.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng của nó trên BscScan.com.

Nếu giao dịch không thành công, bạn có thể thử tăng khả năng chịu trượt bằng cách nhấn vào biểu tượng bộ lọc.

Sự kết luận

Việc hoán đổi mã thông báo trên MetaMask khá dễ dàng.

Tất cả những gì bạn cần làm là chọn cặp mã thông báo mà bạn muốn hoán đổi.

Tiếp theo, nhập số lượng mã thông báo mà bạn muốn hoán đổi cho một mã thông báo khác và hoán đổi chúng.

Tuy nhiên, khi mức thanh khoản thấp, việc hoán đổi có thể không thành công.

Không may, không có cách nào để dự đoán khi có thanh khoản.

Nếu hoán đổi vẫn không thành công ngay cả khi bạn đã tăng mức trượt giá tối đa, bạn cần thử lại sau.

Chờ một vài giờ và thử hoán đổi lại các mã thông báo.

Ngoài ra, bạn có thể thử sử dụng một sàn giao dịch phi tập trung như PancakeSwap hoặc Uniswap.

Từ khóa:

ví metamask bị lỗi
lỗi ví metamask
lỗi không có báo giá trên metamask
lỗi giao dịch metamask
metamask bị lỗi
lỗi metamask
lỗi không có báo giá metamask
chỉnh phí gas metamask
chỉnh gas metamask
metamask lỗi
metamask đã gặp lỗi
chỉnh gas trên metamask
could not fetch chain id. is your rpc url correct?
56 could not fetch chain id. is your rpc url correct?
lỗi không kết nối được ví metamask
mạng bsc mainnet
cách xóa ví metamask
binance smart chain rpc
bsc url rpc
32603 metamask
bsc rpc metamask
bsc mainnet metamask
rpc binance smart chain
binance không gửi sms

Có thể bạn quan tâm  Tổng hợp tải con trỏ chuột 3D đẹp nhất cho Windows 10, 7 - cụ thể chi tiết 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *