Cách Tạo Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Trên Messenger (Update 2023)

Cách Tạo Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Trên Messenger

Để tạo cuộc thăm dò ý kiến trên Messenger, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại di động của mình.

Bước 2: Tạo một cuộc trò chuyện mới với những người bạn muốn hỏi ý kiến.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng “+” trong khu vực soạn tin nhắn để mở menu tùy chọn.

Bước 4: Chọn “Cuộc thăm dò” trong danh sách các tùy chọn.

Bước 5: Viết câu hỏi cần hỏi trong ô “What is your question?” và lựa chọn các tùy chọn ở dưới như số lượng câu trả lời và loại câu trả lời.

Bước 6: Nhấn “Create Poll” để hoàn tất việc tạo cuộc thăm dò.

Cuộc thăm dò ý kiến sẽ được hiển thị trong cuộc trò chuyện của bạn và các bạn bè của bạn có thể cung cấp ý kiến của mình bằng cách chọn một trong các tùy chọn được cung cấp. Cuộc thăm dò cũng sẽ tự động thông báo cho bạn khi có phản hồi mới được đưa ra.

Cách tạo cuộc thăm dò ý kiến trên Messenger cực dễ dàng

Cách tạo bình chọn trên Messenger nhanh và dễ dàng

Tạo bình chọn trên Messenger nhằm thảo luận và đưa ra quan điểm trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn chưa biết tạo bình chọn trên Messenger thì bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn làm được điều đó.

Cách tạo bình chọn trên Messenger nhanh và dễ dàng

1. Tạo bình chọn thăm dò ý kiến trên Messenger

1.1. Trên máy tính

Bước 1: Bạn click vào biểu tượng + (1) => Tạo cuộc thăm dò ý kiến (2).

Chọn Tạo cuộc thăm dò ý kiến

Bước 2: Bạn đặt tên tiêu đề cho câu hỏi (1) => tạo các lựa chọn (2) và thêm các lựa chọn (3) nếu cần. Bấm Tạo cuộc thăm dò ý kiến (4) để hoàn tất.

Bấm Tạo cuộc thăm dò ý kiến để hoàn tất

Bước 3: Sau khi tạo xong thì bạn hãy click vào Bình chọn để bắt đầu.

Click vào Bình chọn để bắt đầu

Bước 4: Bạn đưa ra lựa chọn (1) => Gửi (2).

Đưa ra lựa chọn và nhấn Gửi

Sau đó, bạn có thể theo dõi được kết quả bình chọn trong tin nhắn.

Bạn có thể theo dõi được kết quả bình chọn trong tin nhắn

1.2. Trên Android

Bước 1: Bạn chạm vào biểu tượng :: (1) => Thăm dò ý kiến (2).

Chọn Thăm dò ý kiến

Bước 2: Bạn chọn Thăm dò bằng văn bản (1). Sau đó, bạn đặt tiêu đề cho bình luận (2) và tạo các Lựa chọn (3). Bấm Tạo cuộc thăm dò ý kiến (4) để hoàn tất.

Đặt tiêu đề cho bình luận và tạo các Lựa chọn

Bước 3: Để bình chọn, bạn chạm vào nút Bình chọn (1) => đưa ra lựa chọn của bạn (2) => Gửi (3).

Đưa ra lựa chọn của bạn rồi nhấn Gửi

Sau đó, kết quả bầu chọn sẽ hiển thị trên màn hình cùng với tỷ lệ bầu chọn.

Kết quả bầu chọn sẽ hiển thị trên màn hình cùng với tỷ lệ bầu chọn

1.3. Trên iOS

Bước 1: Bạn chạm vào biểu tượng + (1) => Bình chọn (2) => Cuộc thăm dò ý kiến (3) => chạm vào vùng soạn thảo (4).

Chạm vào vùng soạn thảo

Bước 2: Bạn đặt tiêu đề cho bình chọn (1) và tạo các lựa chọn (2). Sau đó, bạn chạm vào Tạo cuộc thăm dò ý kiến (3) để tạo bình chọn. Để bắt đầu bình chọn, bạn hãy chạm vào Bình chọn (4).

Chạm vào Bình chọn

Bước 3: Bạn đưa ra lựa chọn (1) => Gửi (2) và kết quả bầu chọn sẽ hiển thị trong Messenger.

Chọn Gửi và kết quả bầu chọn sẽ hiển thị trong Messenger

2. Tạo bình chọn Có nhiều khả năng trên Messenger

Với bình chọn này thì chúng ta chỉ có thể tạo và bình chọn trên Messenger dành cho Android và iOS. Còn Messenger trên máy tính sẽ không có tùy chọn này và bạn sẽ nhận được thông báo như ảnh dưới nếu bình chọn đã được tạo trên Messenger phiên bản di động.

Tạo bình chọn Có nhiều khả năng trên Messenger

2.1. Trên iOS

Bước 1: Bạn chạm vào biểu tượng + (1) => Bình chọn (2) => Có nhiều khả năng (3). Tiếp theo, bạn vuốt thanh trượt (4) từ dưới lên để mở rộng các tùy chọn.

Chọn Có nhiều khả năng

Bước 2: Bạn đặt tiêu đề cho câu hỏi (1) và đánh dấu những người được bầu chọn (2). Sau đó, bạn chạm vào Gửi câu hỏi (3) để bắt đầu bầu chọn. Để tham gia bình chọn, bạn hãy chạm vào Bình chọn (4).

Chạm vào Gửi câu hỏi để bắt đầu bầu chọn

Bước 3: Bạn chọn người cần bầu (1) => Gửi (2). Sau đó, bạn sẽ thấy kết quả hiển thị sau khi bạn bầu chọn.

Chọn người cần bầu và nhấn Gửi

2.2. Trên Android

Bước 1: Bạn chạm vào biểu tượng :: (1) => Thăm dò ý kiến (2).

Chọn Thăm dò ý kiến

Bước 2: Bạn chọn Nhiều khả năng nhất sẽ (1) => đặt câu hỏi (2) và người tham gia bầu chọn (3). Bấm Gửi câu hỏi (4) để hoàn tất. Để tham gia bầu chọn, bạn hãy bấm Bình chọn (5).

Nhấn vào Bình chọn

Bước 3: Bạn chọn người cần bầu (1) => Gửi (2). Kết quả sẽ hiển thị sau khi bầu chọn.

Click chọn người cần bầu và nhấn Gửi

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể tạo bình chọn trên Messenger nhanh chóng, dễ dàng. Chúc các bạn thành công!