công dụng của Viện Tập hợp những nhà khoa học, những cán bộ chuyên môn trình độ cao có kinh nghiệm, tâm huyết để nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao ứng dụng …

Từ khóa: chiến lược cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *