ILO định nghĩa việc làm xanh là việc làm đem lại lợi ích cho môi trường, kinh tế và con người. Mời những bạn xem video 3 phút này để tìm hiểu cách chúng ta cũng hoàn toàn có thể xây dựng một tương lai tốt hơn, bền vững hơn cho mọi người trên toàn toàn cầu trải qua xanh hóa việc làm của chúng ta.

Từ khóa: chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *