[Video] TỰ HỌC GMAT 2020 – LESSON 8: INTEGRATED REASONING (IR)SERIES: QUANTITATIVE REVIEW – LESSON 8: INTEGRATED REASONING (IR)
TỰ HỌC GMAT 2020

Đây là video bài 8 của Series: QUANTITATIVE REVIEW (free)

LESSON 8: INTEGRATED REASONING

Trong video này, mời các bạn cùng tìm hiểu 4 dạng câu hỏi của Section IR. Nội dung video cụ thể bao gồm các phần sau:

1. Overview – Đặc điểm phần thi IR
2. Dạng câu hỏi 1 – Table analysis
3. Dạng câu hỏi 2 – Two-part analysis
4. Dạng câu hỏi 3 – Graphics interpretation
5 Dạng câu hỏi 4 – Multi-source reasoning

Hope it helps 🙂

______________________________________________________________________
Facebook:
Gmail: gmat.fox@gmail.com
[Video] TỰ HỌC GMAT 2020 – LESSON 8: INTEGRATED REASONING (IR)

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

One thought on “[Video] TỰ HỌC GMAT 2020 – LESSON 8: INTEGRATED REASONING (IR)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *