[Video] Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế từ ngày 17/01/2021Mục lục thời gian TT105/2020/TT-BTC:
2:02 Chương I: Quy định chung
2:06 Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
3:51 Điều 3: Giải thích từ ngữ
6:33 Điều 4: Đối tượng đăng ký thuế
13:32 Điều 5: Cấu trúc mã số thuế
23:47 Điều 6: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế
27:40 Chương II: Những quy định cụ thể
27:45 Mục 1: Đăng ký thuế lần đầu
27:50 Điều 7: Địa điểm và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu
54:43 Điều 8: Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo mã số thuế
1:00:18 Điều 9: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo mã số thuế
1:01:32 Mục 2: Thay đổi thông tin đăng ký thuế
1:01:38 Điều 10: Địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
1:15:17 Điều 11: Xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả
1:22:28 Mục 3: Tạm ngừng hoạt động, kinh doanh
1:22:34 Điều 12: Thông báo tạm ngừng hoạt động, KD hoặc tiếp tục hoạt động KD
1:24:50 Điều 13: Xử lý thông báo tạm ngừng hoạt động KD hoặc tiếp tuc HĐ KD
1:27:15 Mục 4: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế
1:27:20 Điều 14: Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế
1:36:10 Điều 15: Các nghĩa vụ NNT phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế
1:39:44 Điều 16: Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả
1:59:52 Điều 17: Chấm dứt hiệu lực MST đối với NNT trong trường hợp CQT đã ban hành Thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
2:08:02 Mục 5: Khôi phục mã số thuế
2:08:08 Điều 18: Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế
2:13:51 Điều 19: Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế và trả kết quả
2:23:51 Mục 6: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại tổ chức
2:23:59 Điều 20: Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại
2:30:59 Điều 21: Đăng ký thuế trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động
2:36:14 Chương III: Công khai thông tin đăng ký thuế
2:36:21 Điều 22: Công khai thông tin đăng ký thuế của NNT
2:39:15 Chương IV: Tổ chức thực hiện
2:39:20 Điều 23: Hiệu lực thi hành
2:40:40 Điều 24: Điều khoản chuyển tiếp
2:41:22 Điều 25: Trách nhiệm thi hành
[Video] Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế từ ngày 17/01/2021

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

One thought on “[Video] Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế từ ngày 17/01/2021

  1. Kế toán Thực hành says:

    Toàn văn TT 105/2020/TT-BTC . Mời các bạn nghe và chọn chương mà mình cần nghe được phân đoạn trong phần mô tả được chia thời gian theo từng chương, chỉ cần nhấp chuột vào phần thời gian các bạn sẽ nghe được phần mình cần chọn. Chúc các bạn sức khỏe, thành công. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cảm ơn các bạn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *