“Muốn coi lên núi mà coi Có Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng” Khi nói tới gương anh hùng liệt nữ, đến truyền thống đấu tranh xâm lược của ngoại bang, …

Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *