Bộ Phim RÒM đã chính thức được trình chiếu tại những rạp Việt Nam vào trong ngày 25/9. Đây là một bộ phim đặc biệt, khi có hành trình gian truân tới tận 8 năm trời …

Từ khóa: phim ròm, phim ròm, phim ròm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *