Chiến lược đại dương danh là cuốn sách nêu lên những nguyên tắc tìm ra thị trường mới, dịch vụ mới trong một thị trường đỏ rộng lớn và cạnh tranh khốc liệt …

Từ khóa: chiến lược đại dương xanh, chiến lược đại dương xanh, chiến lược đại dương xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *