Tại Weber Shandwick, một công ty quan hệ công chúng toàn cầu với những văn phòng có mặt trên khắp toàn cầu, bà giám sát chiến lược truyền thông toàn cầu trên …

Từ khóa: chiến lược toàn cầu của mỹ, chiến lược toàn cầu của mỹ, chiến lược toàn cầu của mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *