Trường ĐH Ngoại Thương Khoa Quản trị Marketing Môn Quản trị Chiến lược Lớp QTR312(20192).5 GVHD: ThS. Nguyễn Hồng Vân Nhóm 9.

Từ khóa: chiến lược toàn cầu, chiến lược toàn cầu, chiến lược toàn cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *