Diễn viên chính: Tào Tuấn Tường, Trương Duyệt Nam Lý Phúc Châu, một người thiếu nữ học tra cổ linh tinh quái, ngẫu nhiên lạc vào nước Vân Lai nghèo khổ …

Từ khóa: phim cổ trang, phim cổ trang, phim cổ trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *