Cô Hoàn cùng những em hệ thống lại kiến thức và kỹ năng trọng điểm về Từ vựng – Ngữ âm – Ngữ pháp xuyên suốt từ unit 1 – 6 trong chương trình tiếng Anh lớp 6 mới cô …

Từ khóa: th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *