What’s up, chào những bạn, mình là Noxuss ( Nô xớt ) và mình là youtuber mới mà cũ, hehe, vì kênh này là kênh làm lại của Noxuss, trước đó đã được 100k …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *