Học trên truyền hình: Môn Địa lý – Lớp 12 Bài giảng: Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm Giáo viên: Nguyễn Thị Châu Loan – THPT …

Từ khóa: “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *