[Video] Luật Ban Hành VBQPPL 2015 – Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-14)Luật Ban Hành VBQPPL 2015 – Số: 80/2015/QH13 năm 2015
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Full playlist:
———————————-
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. THẨM QUYỀN BAN HÀNH, NỘI DUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chương 3. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Mục 1. Lập Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh
Mục 2. Soạn Thảo Luật, Pháp Lệnh, Nghị Quyết
Mục 3. Thẩm Tra Dự Án Luật, Pháp Lệnh, Dự Thảo Nghị Quyết
Mục 4. Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Xem Xét, Cho Ý Kiến Về Dự Án Luật, Dự Thảo Nghị Quyết Của Quốc Hội
Mục 5. Thảo Luận, Tiếp Thu, Chỉnh Lý Và Thông Qua Dự Án Luật, Pháp Lệnh, Dự Thảo Nghị Quyết
Mục 6. Công Bố Luật, Pháp Lệnh, Nghị Quyết
Chương 4. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
Chương 5. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ
Mục 1. Lập Danh Mục Văn Bản Quy Định Chi Tiết Luật, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Pháp Lệnh, Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Lệnh, Quyết Định Của Chủ Tịch Nước
Mục 2. Xây Dựng, Ban Hành Nghị Định
Mục 3. Xây Dựng, Ban Hành Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ
Mục 4. Xây Dựng, Ban Hành Thông Tư Của Bộ Trưởng, Thủ Trưởng Cơ Quan Ngang Bộ
Chương 6. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương 7. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN TỊCH
Chương 8. XÂY DỰNG, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH
Chương 9. XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
Chương 10. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
Chương 11. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Chương 12. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN
Chương 13. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG, CÔNG KHAI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chương 14. GIẢI THÍCH HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH
Chương 15. GIÁM SÁT, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chương 16. HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chương 17. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
——————————————
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

[Video] Luật Ban Hành VBQPPL 2015 – Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-14)

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

4 thoughts on “[Video] Luật Ban Hành VBQPPL 2015 – Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-14)

 1. Phuong Thom Voice says:

  https://www.facebook.com/PhuongThomVoice/photos/a.474989532594089/3445290538897292
  Người ta đọc sách chùa cho nghe lại còn tiếc cái view muốn hốt trọn ổ. 😡
  Mà có muốn hốt thì âm thầm tìm cách mà hốt đi, tui cũng đâu có quản được mấy người tải hay không đâu… chỉ là tui thấy view ít thì tui hết hứng đọc nhiều hơn thôi xem ai mất quyền lợi cho biết.
  Đằng này lại còn đi hỏi tui cách tải như vả vào mặt tui ấy nhỉ 😂

  Bực quá tuần này tui ứ thèm đọc sách nữa đi kiếm tiền đây cho ngồi đó mà tải. 😂
  Đây là lí do tại sao tui có điều kiện đọc sách miễn phí nè, là vì đã có những người khác trả nhiều tiền những công việc khác của tui rồi đó. nên chỉ cần làm 1 job là tôi đủ ăn rồi ko còn vướng bận chuyện tiền bạc nữa nên mới thảnh thơi mà ngồi đọc sách chùa đó.

  Còn bạn bạn đã làm gì cho tui để khích lệ tui tiếp tục đọc sách? chỉ mỗi việc view mà nghe thôi bạn cũng tiếc với tui nữa, vậy thì bạn chơi một mình đi… 😂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *