Video này tôi hướng dẫn mọi người tiêu dùng ADO kết nối tới CSDL Access trong mạng LAN, với những CSDL khác như Excel, Foxpro, SQL Server…. những CSDL Access, Excel, Foxpro, Paradox,… chỉ hoàn toàn có thể sẻ chia qua mạng LAN phải share thư mục vì vậy bảo mật không tốt, không thể sẻ chia qua Internet. Trong video này tôi đưa ra một giải pháp mới với Add-in A-Tools được chấp nhận chúng ta kết nối CSDL qua LAN, Internet theo giao thức TCP IP (Client-Server không phải share thư mục) với những loại CSDL mà bình thường không thể làm được.

Hy vọng video giúp ích được nhiều người bước đầu tiếp cận vào lập trinhg CSDL trong Excel và những người đã làm và tìm ra được giải pháp mới cho việc kết nối CSDL qua internet vào Excel.
(*) tải về mã nguồn và tài liệu hướng dẫn ví dụ trong video:
tải về Add-in A-Tools:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *