Đối với nhân viên sale, việc lập được kế hoạch bán hàng cá nhân là điều bắt buộc bạn phải triển khai được. Giúp bạn báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp của bạn & Kim chỉ nam để bạn bám theo và triển khai, nếu không tồn tại nó bạn như con thuyền lênh đênh trên dại dương mênh mông không biết hướng nào là bờ.
#CosaleVietNam#Ky năngbánhàng

Từ khóa: sách lập kế hoạch Marketing, sách lập kế hoạch Marketing, sách lập kế hoạch Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *