[Video] Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS - Video 3. Khai báo biến và nhập dữ liệu 1Trong video này, chúng ta sẽ cùng thực hành các lệnh:
– Mã hóa biến cho một phiếu khảo sát
– Khai báo biến trong SPSS
– Nhập dữ liệu trong SPSS

[Video] Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS – Video 3. Khai báo biến và nhập dữ liệu

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. firewallcontroller piano

    Cô giảng rất dễ hiểu, nhờ những video bài giảng này mà em đã hết mù SPSS : )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *