Dân Trí Soft nghiên cứu và phát triển những giải pháp phần mềm quản lý trên cả 2 nền tảng offline và trực tuyến gồm: – Phần mềm lĩnh vực bán lẻ, bán sỉ. – Phần mềm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *