[Video] Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3 | Bài 1: Người bạn mới của em | Chủ đề 1: Làm quen với máy tính 1Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
Chủ đề 1: Làm quen với máy tính
Bài 1: Người bạn mới của em
* Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
– Gọi đúng tên các bộ phận của máy tính.
– Biết chức năng cơ bản của các bộ phận máy tính.
– Nhận biết được một số loại máy tính thường gặp.
– Biết máy tính có thể giúp em học tập, giải trí, liên lạc với mọi người.
* Video có kèm theo hướng dẫn giải Sách Bài Tập các nội dung:
+ Hoạt động cơ bản.
+ Hoạt động thực hành.
+ Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

[Video] Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3 | Bài 1: Người bạn mới của em | Chủ đề 1: Làm quen với máy tính

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Bách Lê ƬV

    cảm ơn thấy đã cho thầy 1 sub rồi đó, hí hí :<, cho em 1 sub được không ạ!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *