[Video] HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ VGCA VÀ PHẦN MỀM VSIGNPDF – Tháng 09/2020 1a. Nếu máy tính/laptop của anh/chị 64 bit thì nhấn chọn link
b. Nếu máy tính/laptop 32 bit thì của anh/chị nhấn chọn link
c. Tải phần mềm vSignPDF 32 bit và 64 bit tại link

Nội dung:
I.CÀI ĐẶT TRÌNH ĐIỀU KHIỂN (DRIVER) CHỮ KÝ SỐ BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ & PHẦN MỀM KÝ SỐ vSignPdf

II. CẤU HÌNH PHẦN MỀM KÝ SỐ vSignPdf

III. SỐ HÓA MẪU CHỮ KÝ CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

IV. ÁP MẪU CHỮ KÝ CÁ NHÂN/TỔ CHỨC VÀO PHẦN MỀM KÝ SỐ vSignPdf

V. HƯỚNG DẪN KÝ SỐ theo nghị định 30

[Video] HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ VGCA VÀ PHẦN MỀM VSIGNPDF – Tháng 09/2020

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *