[Video] Hướng dẫn cách tham gia 1 giải đấu tại Challonge.comHướng dẫn đăng kí : 0:00 ~ 4:05 , Hướng dẫn thay đôi tên đăng kí : 4:05 ~ 5:24
Hướng dẫn hủy đăng kí : 5:24 ~5:55
Hướng dẫn cập nhật kết quả giải đấu : 6:50 ~ 7:20
[Video] Hướng dẫn cách tham gia 1 giải đấu tại Challonge.com

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

2 thoughts on “[Video] Hướng dẫn cách tham gia 1 giải đấu tại Challonge.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *