Like, Share và đăng kí kênh Thiết Cadic để xem thường xuyên những Live bổ sung kỹ năng hóa học. những em bấm nút ĐĂNG KÝ/SUBSCRIBE và nút QUẢ …

Từ khóa: th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

One thought on “Video Hóa 11 ôn tập Hiđrocacbon ngày 27.4.2020 – th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

  1. Phuong Thao Vo says:

    thầy giảng hay lắm ạ thầy có thể làm video về dồn chất hidroC k ạ? e làm mãi không hiểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *