[Video] Guitar Hướng Dẫn Đệm Hát Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu ♫Guitar Hướng Dẫn Đệm Hát Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu ♫
#HocDanGuitar #GuitarCoBan #HuongDanGuitar
00:00 Từ đầu
00:24 Nhạc lý cơ bản nhất cho đàn Guitar
04:16 Hướng dẫn tay phải và tay trái
05:44 Các nốt nhạc cơ bản trên đàn Guitar thế 1
07:21 Bài tập chạy ngón thế 1
09:50 Hợp âm, Cấu tạo hợp âm Trưởng và hợp âm Thứ
17:17 Các điệu cơ bản thường dùng trong đệm hát Guitar

Liên hệ học đàn:
————————————————————————–
⚡ Lý Acoustic
➤ Facebook:
➤ Youtube:
[Video] Guitar Hướng Dẫn Đệm Hát Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu ♫

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

7 thoughts on “[Video] Guitar Hướng Dẫn Đệm Hát Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu ♫

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *