1 Chiến lược rải lệnh giúp bình quân giá, tạo lợi thế cho phương án thanh toán. Không phải đặt lệnh rải tại vị trí nào cũng được mà phải chọn vị trí đặt lệnh đúng …

Từ khóa: chiến lược giá, chiến lược giá, chiến lược giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *