[Video] Điều kiện làm thẻ mới cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế💙 Nếu bạn thấy hoạt động câu lạc bộ thực sự hữu ích, hãy click vào link để đăng ký kênh:
Mỗi thời mỗi khác, mỗi năm mỗi điều kiện khác nhau, từ năm 2018 trở về trước để làm được thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, bạn phải có bằng đại học. Còn bây giờ mức độ hạ xuống chỉ cần tại chức hoặc cao đẳng. Thẻ hướng dẫn viên tiếng nhật cũng như các thẻ quốc tế khác. Mình làm bảng tóm tắt hướng dẫn cách để làm được thẻ hướng dẫn viên quốc tế cho các bạn tham khảo.
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
💙 Các bạn quan tầm đến câu lạc bộ hướng dẫn viên tiếng Nhật Hà Nội xin hãy xem qua các kênh của câu lạc bộ như sau:
🌟 Website câu lạc bộ:
🌟 Diễn đàn câu lạc bộ:
🌟 Facebook Profile:
🌟 Facebook Fanpage:
🌟 Thông tin liên hệ trực tiếp Mr Hùng admin: 0915566770
🌟 Kênh liên hệ online:
🌟 Album ảnh các hoạt động của câu lạc bộ:
[Video] Điều kiện làm thẻ mới cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

One thought on “[Video] Điều kiện làm thẻ mới cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *