Nguồn: Đại tá Khuất Biên Hòa.

Từ khóa: chiến lược diễn biến hòa bình, chiến lược diễn biến hòa bình, chiến lược diễn biến hòa bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *