… những học viên của lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2019. —————— Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát thanh & Truyền hình TP.

Từ khóa: bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng, bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng, bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *