Bài giảng môn Địa lý, chuyên đề “Địa lý nông nghiệp Việt Nam” của thầy Cao Vũ – Giáo viên trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang.

Từ khóa: “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *