Trong Phần 1, Genji Đã Đánh Bại Đại Ca Của Trường Suzuzan Tên Là Sezirawa, Từ Đó Cậu trở thành trùm trường. nhưng khi dẫn dắt việc để toàn bộ mọi …

Từ khóa: bá chủ học đường, bá chủ học đường, bá chủ học đường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *